secular AA's Podcast

EURO ICSAA 2021 Agnostyków i Ateistów w grupie AA z Polski

June 23, 2021 secular AA Season 1 Episode 7
secular AA's Podcast
EURO ICSAA 2021 Agnostyków i Ateistów w grupie AA z Polski
Show Notes
Agnostyków i Ateistów w grupie AA z Polski

 Agnostics and Atheists in AA group from Poland

z Międzynarodowej Konferencji Świeckich Anonimowych Alkoholików w Europie: 19 czerwca 2019 r. Jest to polski panel świeckich AA w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.

from the International Conference of Secular Alcoholics Anonymous Europe: June 19, 2019. This is the Polish Secular AA panel in Polish with English translation.

https://aasecular.org or https://ecularaa.eu 

Photo: AA World Service Conference Approved book, Living Sober translated from English to Polish

Zdjęcie: książka zatwierdzona przez AA World Service Conference, Living Sober przetłumaczona z angielskiego na polski